Tỷ giá ngoại tệ

 
  Mua vào Bán ra
USD 23,265.00 23,385.00
THB 732.62 763.18
SGD 16,859.34 17,163.54
KRW 17.99 20.54
JPY 208.02 216.21
HKD 2,935.47 3,000.41
GBP 29,234.44 29,702.45
EUR 25,955.92 26,714.34
CHF 23,168.94 23,634.20
CAD 17,189.19 17,640.18
AUD 15,888.19 16,255.83
Nguồn: webgia.com