Tỷ giá ngoại tệ

 
  Mua vào Bán ra
USD 23,165.00 23,265.00
THB 713.39 743.15
SGD 16,899.78 17,204.77
KRW 18.73 20.96
JPY 202.25 210.69
HKD 2,916.85 2,981.39
GBP 29,814.85 30,292.28
EUR 25,890.94 26,617.52
CHF 22,568.85 23,022.16
CAD 17,124.49 17,468.72
AUD 16,382.02 16,660.90
Nguồn: webgia.com