Tỷ giá ngoại tệ

 
  Mua vào Bán ra
USD 23,140.00 23,260.00
THB 737.68 768.45
SGD 16,542.57 16,841.12
KRW 17.52 20.00
JPY 213.82 222.78
HKD 2,915.82 2,980.34
GBP 27,896.52 28,343.24
EUR 25,516.96 26,362.40
CHF 23,342.09 23,906.38
CAD 17,124.00 17,573.36
AUD 15,494.31 15,852.91
Nguồn: webgia.com