Tỷ giá ngoại tệ

 
  Mua vào Bán ra
USD 23,260.00 23,350.00
THB 695.29 724.29
SGD 16,754.21 17,056.52
KRW 19.01 21.27
JPY 199.90 206.97
HKD 2,938.88 3,003.91
GBP 28,947.41 29,410.85
EUR 26,270.24 26,742.61
CHF 23,240.03 23,706.74
CAD 17,144.87 17,489.46
AUD 16,552.59 16,834.32
Nguồn: webgia.com