Tỷ giá ngoại tệ

 
  Mua vào Bán ra
USD 23,075.00 23,245.00
THB 666.20 786.99
SGD 16,755.29 17,427.08
KRW 18.01 21.12
JPY 202.02 214.74
HKD 2,906.04 3,028.60
GBP 29,534.14 30,656.90
EUR 24,960.98 26,533.06
CHF 23,161.62 24,283.77
CAD 17,223.74 18,058.21
AUD 15,386.41 16,131.86
Nguồn: webgia.com