Tỷ giá ngoại tệ

 
  Mua vào Bán ra
USD 23,150.00 23,270.00
THB 751.49 782.84
SGD 16,834.17 17,137.99
KRW 18.35 20.86
JPY 206.62 214.76
HKD 2,916.67 2,981.21
GBP 29,668.95 30,144.06
EUR 25,672.02 26,522.60
CHF 23,186.03 23,746.54
CAD 17,366.39 17,822.11
AUD 15,705.78 16,069.27
Nguồn: webgia.com